Ujes Eethuis

Algemene voorwaarden


Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

U vind ze op: www.khn.nl/uvh-nl