Ujes Eethuis

Disclaimer

Disclaimer voor ujeseethuis.nl


Ujes Eethuis VOF, kvk 17212214, hierna te noemen Ujes Eethuis, verleent u hierbij toegang tot ujeseethuis.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en producten.

Ujes Eethuis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ujes Eethuis spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op ujeseethuis.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ujes Eethuis.

In het bijzonder zijn alle prijzen op ujeseethuis.nl onder voorbehoud van type en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende producten liggen bij Ujes Eethuis.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.